BPBR 2/3
Filtre passe bande rejection bande 160 MHz