BPBR 2/4
Filtre passe bande rejection bande 160 MHz