BPBR 4/2
Filtre passe bande rejection bande 80 MHz