BPBR 4/4
Filtre passe bande rejection bande 80 MHz