BPBR 70/6
Filtre passe bande rejection bande 450 MHz